ห้องประชุม ห้องสัมมนา จินดามณี

February 08 2017

– แบบบุฟเฟ่ 50 ท่าน +

– แบบห้องเรียน 50 ท่าน +

– เธียเตอร์ 80 ท่าน +

n75_6937

n75_6941

n75_6944

n75_6946

n75_6955

n75_6973