ห้องประชุม ห้องสัมมนา รัตนาวดี

February 08 2017

 – แบบบุฟเฟ่ 180 ท่าน +

– แบบห้องเรียน 180 ท่าน +

– แบบเธียเตอร์ 200 ท่าน +


n75_6911

n75_6921

 

n75_6914

n75_6913

n75_6905